Iwona Fischer-Zuziak

artystka malarka, architekt, prof. malarstwa

malarstwo, rysunek, obrazy, portrety, teksty, publikacje, książka, sztuka, Galeria Artemis, architekt, architektura

Obrazy sprzed 1987 roku

Komentarz do cyklu

Fragment cyklu Niebieska Walizka - inspirowany poematem Jerzego Sitarza, powstaje po stanie wojennym, zakończony w roku 1989. Cykl liczył kilkanaście obrazów, większość znajduje się poza krajem. Brak reprodukcji uniemożliwia pokazanie cyklu w całości.