Iwona Fischer-Zuziak

artystka malarka, architekt, prof. malarstwa

malarstwo, rysunek, obrazy, portrety, teksty, publikacje, książka, sztuka, Galeria Artemis, architekt, architektura

Iwona Fischer-Zuziak - biografia

Krakowianka, ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, uzyskując dyplom architekta w roku 1971. W 1975 roku rozpoczęła studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, zakończone dyplomem w 1979 roku. Od 1974 roku pracuje nieprzerwanie w Samodzielnym Zakładzie Malarstwa, Rysunku i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W roku 1986 przeprowadziła przewód kwalifikacyjny I-go stopnia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uzyskując stopień adiunkta, co dało jej uprawnienia do prowadzenia samodzielnych zajęcia z zakresu teorii barwy, kompozycji i malarstwa. W roku 1999 przewód kwalifikacyjny II-stopnia na ASP w Krakowie, zatwierdziło jej Ministerstwo Kultury i Sztuki.

W dorobku artystycznym malarki jest 29 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, oraz udział w 25 wystawach zbiorowych. Obrazy artystki znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych w kraju oraz między innymi w Austrii, Danii, Francji, Niemczech, Szwecji, Szwajcarii, USA, Kanadzie, oraz w Italii. Efektem fascynacji Iwony Fischer-Zuziak Teatrem, jest malowany - nieprzerwanie - od 1992 roku cykl portretowy artystów i przyjaciół Teatru, oraz projekty scenografii i kostiumów, wykorzystane w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie oraz w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku.

Iwona Fischer-Zuziak - biography

Born in Cracow, she graduated in architecture from Cracow Politechnic, qualifying as an architect in 1971. In 1975 she began her studies at the Academy of Fine Art in Cracow, and graduated in 1979. She has been working since 1974 at the Independent Workshop of Painting, Drawing and Sculpture at the Department of Architecture, Cracow Politechnic. In 1986 she qualified to the position of lecturer at the academy of Fine Arts in Cracow. This entitled her to lecture in the theory of colour, composition and art. In 1999 she passed the II stage of her professional qualifications as lecturer at the Academy of Fine Arts in Cracow. This was awarded by the Ministry of Art and Culture.

Iwona Fisher-Zuziak has participated in 29 exhibitions and has had more than twenty exhibitions of her work, both in Poland and abroad. Her works can be seen in various private collections in Austria, Denmark, France, Germany, Sweden, Switzerland, USA, Canada and Italy. One of her main fascinations has been with the theatre. From 1992 she has been working on a cycle of portraits of artists and friends of Cracovian theatres. She has designed stage sets and costumes for performances at the Słowacki Theatre in Cracow and for the Wybrzeże Theatre in Gdansk.